Review Chao In Fortress

จิราพรรณ สุพร
2015-02-15 23:36:38

หลังจากที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดที่ผ่านมากับครอบครัว เราก็มีโอกาสได้แวะไปเที่ยวที่เมืองกำแพงเพชร สถานที่ที่ประทับใจเรา คือ ป้อมเจ้าอินทร์ เราว่ามันดูมีมนต์ขลังดี และเป็นสถานที่ที่มีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยนะ เพื่อนคนนึงเคยบอกว่า ถ้าได้มาเมืองกำแพงเพชร ต้องเข้ามาแวะไว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ไม่อย่างนั้นเขาจะเรียกว่ามาไม่ถึง และไหนๆเราก็ได้มาเที่ยวแล้ว เราก็ถือโอกาสแวะมากราบไว้ ขอพร เพื่อขอให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง โดยเฉพาะกับเรื่องที่อยู่อาศัย อาชีพ และเรื่องของรัก ค่ะ
ขอเล่าความเป็นมาแบย่อๆนะค่ะ ศาลหลักเมืองนั้นสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย เดิมทำด้วยศิลาแลง ตามตำนานการสร้างหลักเมืองมีธรรมเนียมปฏิบัติที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ก่อนสร้างหลักเมืองจะมีการขุดหลุมกลางเมือง และป่าวประกาศหาคนชื่อ นายอินทร์ นายจันทร์ นายมั่น และนายคง เมื่อหาได้ก็จะนำคนทั้งสี่มาไว้ที่ก้นหลุม และฝังเสาลงไปทับร่างคนทั้งสี่เพื่อให้ดวงวิญญาณสิงสถิตเฝ้าหลักเมือง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นผี หรือเทพารักษ์ประจำเมืองที่คอยปกป้องดูแลเมืองตลอดไป ทำให้เล่ากันมารุ่นสู่รุ่นว่าหลักเมืองมีความขลัง และศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก เพราะบุคคลทั้งสี่ได้ยอมเป็นผู้เสียสละอย่างสูงที่ยอมพลีชีพตนเพื่อพิทักษ์ปกป้องบ้านเมือง ป้อมเมืองกำแพงเพชรจึงมีชื่อว่า ป้อมเจ้าอินทร์ ป้อมเจ้าจันทร์ ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ จนกลายเป็นที่เคารพนับถือและเป็นเสมือนที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้คนทุกรุ่นสืบมา ค่ะ


Send compliment :