รีวิว ทุ่งดอกปอเทือง

Teppe kung
2015-02-16 18:54:50

บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ในเขตตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา แปรเปลี่ยนเป็นทุ่งสีเหลืองทองของดอกปอเทืองอันสวยงาม ความน่ารักของที่นี่มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านต้องการปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดิน แต่กลับพบว่าในยามดอกปอเทืองสีเหลืองเบ่งบานกลับสวยงามกว่าที่คิด ทำให้ทาง อบต.รำแดงต่อยอดพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ทุ่งปอเทืองบ้านที่รำแดง”
ทำให้ดูมีชีวิตชีวาน่าหลงใหล การเดินทางไปให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 408 จาก อ.สิงหนครไป อ.สทิงพระ เมื่อเลยทางเข้าหาดแก้วรีสอร์ทตรงไปจนถึง แยกไฟแดงที่จะไปปากรอ เลี้ยวซ้ายที่ไฟแดงแล้วตรงไปประมาณ 2-3 ก.ม. ข้ามสะพานข้ามคลองจะเจอสี่แยกต่อจากนั้นเลี้ยวขวาและขับตรงไปประมาณ 2-3 กม. นับว่าเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพราะบรรยากาศโดยรวมแล้วถือว่าสวยงามทีเดียว กับทุ่งปอเทืองสีเหลืองอร่ามบวกกับฉากหลังที่เป็นดงต้นโตนด เหมาะกับการมาเที่ยวถ่ายภาพ อารมณ์ประมาณมาเที่ยวชมทุ่งดอกทานตะวันเลยค่ะ

ส่งคำชมเชย :