รีวิว สะพานมอญ

Tangmo namo
2011-11-21 15:02:16

มาเที่ยวที่อำเภอสังขละบุรีตรงสะพานที่สร้างด้วยไม้ ข้ามลำน้ำซองกาเลีย ทางตอนเหนือของเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลม สะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานไม้ข้ามลำน้ำที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยยาวประมาณ 850 เมตร และกลายเป็นสัญญลักษณ์การท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรีไปแล้วบริเวณที่ตั้งของสะพานเป็น จุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม ที่มีทิวทัศน์ยามรุ่งอรุณที่สวยงามเห็นสายหมอกลอยเรี่ยผืนน้ำ ที่สะท้อนแสงตะวันยาม เช้า  ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวไทยและมอญที่เดินข้ามไปมาหากันบนสะพานแห่งนี้ซึ่งคอนข้างจะคึกคักมากในช่วงเช้า ได้เห็นจุดบรรจบของลำห้วยใหญ่สามสายคือซองกาเลีย บิคลี่ และรันตี เกิดเป็นชื่อสามประสบที่เรารู้จักกัน<br/>สะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานแห่งแรงศรัทธาที่ชาวสังขละบุรีซึ่งมีผู้คนหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยงมีต่อหลวงพ่ออุตตมะ พระเกจิอาจารย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของกลุ่มชนในแถบนี้ ที่มีแนวคิดสร้างสะพานเชื่อมสองฝั่งลำน้ำให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกและสะพานนี้ก็เกิดขึ้นมาด้วยแรงใจ แรงกาย ของทุกคนที่ร่วมกันสร้าง ร่วมกันเสียสละร่วมกันสานเจตนาของหลวงพ่อจนสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทุกวันนี้เป็นสะพานแห่งศรัทธาและตั้งชื่อว่า "สะพานอุตตมานุสรณ์"  <br/>จากสะพานมอญเราเดินข้ามไปทางฝั่งหมู่บ้านชาวมอญ โชคดีเห็นภาพบรรยากาศของการใส่บาตร และวิถีชาวบ้านที่ดูเรียบง่ายแต่อบอุ่น<br/><br/>

ส่งคำชมเชย :