รีวิว พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

N'Ployy Suwannarong
2015-03-12 19:52:15

วันนี้มีโอกาส ได้แวะเวียนมาเที่ยว... พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางหลังเก่า ลักษณะเป็นพื้นที่ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน....โดยเน้นการสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน... แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น.. การจัดห้องพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ เอาแบบที่เราเดินเข้าไปชมนะค่ะ
- ห้องวิถีชีวิตชาวผู้ไทย จะอยู่ด้านอาคารชั้นล่างซ้ายมือ ภายในห้องวิถีชีวิตชาวผู้ไทกาฬสินธุ์ ได้จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชน ชาวผู้ไทยไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การทอผ้า การทอเสื่อ เรือนผู้ไทย การเลี้ยงสัตว์ การทำเลือกสวนไร่นา ห้องนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบผ้าไทย หรือห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา ห้องแพรวาราชินีแห่งไหม แบ่งการแสดงออกเป็นอีกสามส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง แสดงประวัติความเป็นมาของผ้าแพรวา ส่วนที่สอง แสดงวิวัฒนาการของผ้าแพรวาและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผ้าแพรวา ส่วนที่สาม เป็นห้องเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ที่มีต่อจังหวัดกาฬสินธุ์
- และอาคารชั้นบนห้องทางด้านซ้ายมีทั้งหมดสี่ห้อง ห้องที่หนึ่ง เป็นห้องแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ห้องที่สองห้องวัฒนธรรม นิทรรศการจัดแบ่งห้องออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งแสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่มีวัด พระสงฆ์ และหลักธรรมทางศาสนาเป็นข้อชี้นำ และในส่วนที่สองภายในห้องนี้ แสดงสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด แหล่งน้ำที่สำคัญ การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการยังชีพ เครื่องมือล่าสัตว์ เครื่องมือการทำงานหัตถกรรมของสตรี ห้องที่สาม คือห้องตั้งเมืองและห้องที่สี่ก็คือ ห้องของเจ้าคณะจังหวัด

คือจริงๆ แล้วอาคารจะประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงประมาณ 12 ห้อง
- ชั้นล่าง จัดแสดงเป็นห้องต่าง ๆ ห้องที่น่าสนใจมีเช่น
ห้องเฉลิมพระเกียรติ
ห้องแสดงผ้าไหมแพรวา
ห้องแสดงวิถีชีวิตชาวผู้ไทย
ห้องแสดงหุ่นจำลองไดโนเสาร์
ห้องโปงลาง
- ชั้นบน จัดแสดงเป็นห้องต่างๆ ได้แก่
ห้องเจ้าเมือง
ห้องฟ้าแดดสงยาง
ห้องเจ้าเมืองบริวาร
ห้องคนดีศรีกาฬสินธุ์
ห้องพระพุทธมิ่งเมือง
ห้องวัฒนธรรมนิทัศน์

พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองกาฬสินธุ์ได้อย่างน่าสนใจ
เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจที่ชาวเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลังให้มีความสำนึกรักบ้านเกิดด้วยเมืองกาฬสินธุ์มีประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่า 1,600 ปี
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เสียค่าเข้าชมค่ะ

ส่งคำชมเชย :