รีวิว บ้านลุงเปลื้อง ฉายรัศมี

N'Ployy Suwannarong
2015-03-12 20:01:50

สำหรับ “บ้านลุงเปลื้อง ฉายรัศมี” นั้นตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ที่ครูเปลื้อง ผู้เป็นเกียรติภูมิของชาวเมืองกาฬสินธุ์และเป็นต้นตำนานโปงลางกาฬสินธุ์ ได้สร้างเถียงนา (เพิง) ขึ้นมาเป็นโรงเรียนดนตรี รวมถึงเป็นที่พักสำหรับนักเรียนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นเพื่อมาเรียนรู้เรื่องดนตรี ภายในบ้านฯ มีการจัดแสดงกรรมวิธีผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานชนิดต่างๆ ทั้งที่รู้จักมักคุ้น เช่น พิณ แคน ซอ โปงลาง ฯลฯ และที่แปลกหูแปลกตา สร้างสรรค์โดยครูเปลื้อง อย่าง หมากกะโหล่ง ที่นำกระดิ่งแขวนคอวัวมาร้อยเข้าด้วยกันเป็นเครื่องดนตรี สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันรอบด้านทางดนตรีของครูเปลื้องได้เป็นอย่างดีคือ นอกจากจะเป็นนักดนตรีมือฉมังแล้ว ท่านยังเป็นช่างทำเครื่องดนตรีมืออาชีพอีกด้วย
ลุงเปลื้อง ฉายรัศมี ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2529 เป็นนักดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีความสามารถพิเศษ สามารถเล่นและถ่ายทอดการเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานได้เกือบทุกชนิด ทั้งพิณ แคน ซอ โปงลาง และอื่นๆ โดยเฉพาะ “โปงลาง” นั้น และที่สำคัญที่สุดคือ ครูเปลื้อง เป็นผู้ศึกษา ค้นคว้า ปรับปรุง และพัฒนาโปงลางมาตลอดระยะเวลา 40 ปี จนทำให้ “เกราะลอ” ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงกระบอกไม้ที่ใช้ไล่ตีนก กา ตามหัวไร่ปลายนา พัฒนาเป็น “โปงลาง” ที่มีสภาพเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะ กังวาน และให้ความรู้สึกของความเป็นพื้นบ้านอีสานอย่างแท้จริง เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และยอมรับกันว่าเป็นเครื่องดนตรีเอกลักษณ์เคียงคู่กับ “แคน” ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว...

วันและเวลาทำการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4382 0366

ส่งคำชมเชย :