Review Chao Doi Travel Village

Pornpimon Maka
2015-03-12 20:04:13

ทริปไป “จังหวัดเพชรบูรณ์ ” พลาดไม่ได้เลยค่ะกับการท่องเที่ยวในเชิงผจนภัญ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรกร ต้องไปที่นี่ หมู่บ้านชาวดอย (ชาวม้ง) บ้านเล่าลือ อยู่เขาค้อ อากาศเย็นสบายมีหมู่บ้านที่ไม่ปรุงแต่งบางหลังก็ไม่มีไฟฟ้าใช้และการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรแบบวิถีชีวิตชาวเผ่าม้ง อีกทั้งหมู่บ้านมีศักยภาพนี้นำร่องในการปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ และผลผลิตแปรรูปจากไม้ไผ่ที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนได้ อีกทั้งหมู่บ้านชาวม้ง บ้านเล่าลือนี้ยังรณรงค์แต่งกายที่ทอขึ้นมาเอง ให้คนรุ่นหลังอยากเราได้สัมผัสกับเผาม้ง มีการแสดงที่สวยงาม และการต้อนรับอย่างอบอุ่นอีกด้วย ถ้าไปแล้วรบลองว่าครบจิง ๆ ได้สัมผัสและทางผู้ใหญ่บ้านที่นี้จะคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำ กระเป๋าจากไม้ไผ่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งชมการแสดงทางวัฒนธรรม คัยที่อยากมาสัมผัสกับชนเผ่านี้ไม่ควรพลาดนะค่ะ

Send compliment :