Review Kanchanapisek Pagoda

จู้จุ ผู้น่ารัก
2015-03-12 21:12:17

หน้าหนาวเข้ามาเยือน ทุกคนคงอย่างออกไปท่องเที่ยว และ สถานที่ยิดนอยมอีกแห่งหนึ่งคงไม่พ้น เขาค้อ แต่ที่อยากแนะนำวันนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประจำเขาค้อคะ ที่นี่ตั้งอยู่บนเขาค้อ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2196 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อไปประมาณ 2 กิโลเมตร มองไปจะเห็นพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อยู่ติดถนนด้านขวามือ เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังก โดยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยคะ
เริ่มกันที่ทางเดินขึ้นไป มีการประดับไปด้วยระฆังตลอดทาง เอาไว้ให้ผู้มากราบสักการะพระธาตุได้เคาะกันไปตลอดทาง เสียงดังกังวานไพเราะมากคะ สำหรับภายในพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกนั้นงดงาม และสว่างไสวไปด้วยแสงเทียนที่เหล่าพุทธศานิกชนร่วมใจกันปฏิบัติเพื่อบูชาพระ บรมสารีริกธาตุ อาคารภายในพระบรมธาตุฯที่สวยงามนั้นมาจากการตกแต่งพื้น เสา และผนังบางส่วนด้วยหินอ่อน โดยรอบประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ พระอวโลกิเตศวร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ สำหรับส่วนกลางเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุล้อมด้วยกระจกใสหุ้มขอบ ด้วยโลหะสีทองเพิ่มความงดงามและโดดเด่น ด้านล่างบริเวณฐานของพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากมาย
ลักษณะภายนอกมีเอกลักษณ์ที่โด่ดเด่นทางศิลปพุทธสถานทางภาคเหนือ เป็นลักษณสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย และรัตนโกสินทร์ประยุกต์ รูปแบบขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ที่ผังของฐานด้านล่างเป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง ฐานชั้นบนมีผังเป็น 8 เหลี่ยม อันเป็นลักษณะที่มีการใช้ตั้งแต่ครั้งสมัยทวาราวดี องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความสูง 69 หลา หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 69 พรรษา ฐานเจดีย์กว้าง 39 หลา หมายถึงปีพุทธศักราช 2539ลักษณะรูปแบบในส่วนของรูปด้านบริเวณฐานชั้นล่างและฐานชั้นบนยึดขยายยกสูง ขึ้น และได้มีการนำลักษณะแบบอย่างการใช้ซุ้มคูหามาประดับเข้า 4 ด้าน ซึ่งในการประดับด้วยซุ้มคูหานี้ตามหลักฐานปรากฏว่า มีการใช้มาตั้งแต่ครั้งสมัยทวาราวดี บริเวณฐานชั้นล่างนี้มีซุ้มคูหา 4 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ และบริเวณฐาน 8 เหลี่ยม ตอนบนมีซุ้มคูหาขนาดใหญ่ และเล็กสลับกัน ซึ่งซุ้มคูหาขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ
หากท่านมีพอมีเวลา อยากให้หาโอกาสมากราบนมัสการสักครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นศิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวด้วยคะ

Send compliment :