Review Sree boon ruang temple (Neau temple)

It's Me OiL
2015-03-13 15:55:11

กาฬสินธุ์ จังหวัดเล็กๆในภาคอิสาน ที่น้อยคนนักเคยไป เราในฐานะคนบ้านใกล้เรือนเคียง ขอแนะนำวัดสวยในกาฬสินธุ์ ให้เพื่อนๆรู้จักกันบ้าง วัดนี้ชื่อว่า วัดศรีบุญเรือง หรือวัดเหนือ นั่นเอง

วัดศรีบุญเรือง จากวงเวียนโปงลาง ไปตามทางถ.กาฬสินธุ์ไปทางอนุสาวรีย์พระยาไชยสุนทร ถึงห้าแยกอนุสาวรีย์แล้วให้เลี้ยวขวาเข้า ถ.โสมพะมิตร พบสี่แยกอีกครั้งให้เลี้ยวซ้ายไปเล็กน้อยวัดอยู่ทางขวามือ

จุดเด่นของวัดศรีบุญเรือง คือ มีเสมาจำหลักเมืองฟ้าแดดสงยางจำนวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ โดยปักไว้รอบพระอุโบสถ หลักเสมาจำหลักที่สวยงามคือ หลักที่จำหลักเป็นรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาททำเป็นซุ้มเรือนแก้ว (ศิลปะแบบทวารวดี) ซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ล่างสุดมีรูปกษัตริย์ พระมเหสี และพระโอรส เป็นศิลปะทวารวดีที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่นๆเลย หากใครชื่นชอบศิลปะแบบทวารวดี ไม่ควรพลาด

ภายในวัดยังสงบร่มรื่น พระวิหาร พระอุโบสถ ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ภายในบริวณวัดได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้วเป็นอย่างดีอีกด้วย

หากใครชื่นชอบศิลปะ ชอบถ่ายรูปลองแวะมาเที่ยวชมความงามของวัดศรีบุญเรืองค่ะ

Send compliment :