Review Tham Phra Pha Ngam

I'm immelie
2015-03-13 18:05:07

วัดถ้ำพระผาคอก หรือเดิม คือวัดพระผางาม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก
ตั้งอยู่ที่ บ้านผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย อยู่บนภูเขาเล็กๆ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้ปฎิบัติธรรมทุกวัยค่ะ ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ นิยมเดินทางมาปฎิบัติธรรมกันที่นี่อย่างคับคั่งกันเลย


สถานที่ปฎิบัติธรรมแห่งนี้ เหมาะกับท่านที่ต้องการปฎิบัติธรรม
และทำจิตใจให้สงบใจ สามารถเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ค่ะ
ทางวัดมีจัดสถานที่ สำหรับที่พักทั้งแบบพักรวม หรือ จะพักแยกเดี่ยวก็ได้
สำหรับที่พักเดี่ยวจะมีห้องน้ำในตัวสะดวกสบายเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการความสงบและปฎิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะ


จะมาปฎิบัติธรรมที่นี่ ต้องลงมาลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมก่อนด้วยค่ะ
จะโทรมาจองก่อนก็ได้นะคะ ที่นี่รับลงทะเบียนกันทุกวัน ตามเงื่อนไขที่ทางวัดกำหนดค่ะ วันที่มาปฎิบัติธรรมต้องมาก่อน 9.30 น.


การเดินทางก็ง่ายมากๆค่ะ จาก อ.เมืองเชียงราย ก็แยกเข้า อ.เวียงชัย
ประมาณ 30 กิโลเมตร ค่ะ หรือจะใช้บริการรถประจำทางก็ได้ค่ะ
มีบริการรถสองแถวส่งกันถึงศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก กันเลย


สนใจเดินทางมา ปฎิบัติธรรม ที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก
สามารถเยี่ยมชม Website หรือ Facebook Fanpage ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก ผางาม จังหวัดเชียงราย ได้ที่

http://www.thongsuk.org/

หรือ Facebook Fanpage - https://th-th.facebook.com/pkp.center นะคะSend compliment :