Review Wad Tom Pha Nark

Seo jea Won
2015-03-23 20:10:18

วัดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 327 บ้านจุมพล ถนนพิสัยสรเดช ซอยสุขาภิบาล 16 หมู่ที่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สังกัดคณสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 28 ตาราวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาน 139 เมตร จดซอยสุขาภิบาล 16 ทิศใต้ประมาน 139 เมตร จดซอยสุขา ภิบาล 15 ทิศตะวันออกประมาน 58 เมตร จดถนนพิสัยสรเดช ทิศตะวันตกประมาน 64 เมตร จดแม่น้ำโขง อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 11 เมตร ยาว 21 เมตร ศาลาการเปรียญอาคาร ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น สร้าง พ.ศ. 2419

โรงครัวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้าง พ.ศ. 2529 กฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน หน้าตักกว้าง 1.5 เมตร สูง 2.50 เมตร วัดไทยตั้งเมื่อ พ.ศ. 2320 เป็นวัดที่สร้างโดยข้าราชการที่ออกตรวจการเป็นคนไทยภาค กลาง ชาวบ้านเป็นคนอีสานเห็นว่าเป็นวัดที่สร้างโดยคนไทยภาคกลางจึงเรียกชื่อว่า วัดไทย ได้รับพระ ราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2340

ความเป็นมาในการสร้างราชาพญานาค “นาคราชัยยัญ” แรงบัลดาลใจในการก่อสร้างนาคปก 9 เศียรและถ้ำเมืองบาดาลจำลองในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที่ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ครบรอบการตั้งเมื่องครบ 100 ปีเจ้าอาวาสวัดไทยได้นิมิตว่า มีหญิงชาย ร่างกายสีดำ มาอาราชธนานิมนต์ให้สร้างสัญลักษณ์ประจำเมืองบาดาลหรือเมืองพญานาคขึ้นไว้ ที่เมืองมนุษย ณ บริเวณ วัดไทย โดยขอสร้างเป็นสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
1. ราชาแห่งพญานาคสีดำ ผู้เฝ้าประตูทางเข้าเมืองบาดาลสูง 19 เมตร
2. สร้างเป็นนาคบาท คือ นาคกินนาค หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง
3. เสาหลักเมืองบาดาล รูปสามเหลี่ยม อันศักดิ์สิทธิ์
4. ประตูทางเข้าเมืองบาดาล
5. อุโมงค์เข้าถ้ำจำลอง 7 ห้องของเมืองบาดาล คือ เมื่อผู้ใดได้ลอกถ้ำแล้วจะประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการให้ สร้าง 5 ประการนี้ ประดิษฐานไว้บริเวณวัดไทยแล้ววัดไทยและชาวอำเภอโพนพิสัยตลอดผู้ได้มาสถานที่ แห่งนี้จะปรารถนสิ่ง ใดก็สมหวังทุกประการ
เจ้าอาวาสวัดไทยจึงได้ก่อสร้างตามนิมิตและมีเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาจากทุกสาร ทิศ สร้างถวาย จนปัจจุบันเหลือเฉพาะภายในถ้ำจำลองในเมือง พญานาคจำนวน 7 ห้อง เท่านั้นที่ยังไม่แล้ว เสร็จในการนี้ท่านจรึงปรารภที่จะก่อสร้างสัญลักษณ์ แห่งความสำเร็จ คือ สร้างเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำ วัดหลวงพ่อใหญ่ วัดไทยจำลองเป็นปรางค์นาคปรก 9 เศียร ตามนิมิต เพื่อให้ผู้ที่มีความเคารพศรัทธรา

ในพระพุทธศาสนาและองค์นาคพญานาคได้บูชาไว้เป็นที่สักการะกราบไหว้ยึดเหนี่ยว จิตใจ ถือว่าเป็นการ สร้างพญานาค 9 เศียร ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว สูงถึง 16 นิ้ว งดงามยิ่งใหญ่ อลังการมาก ครั้งแรกของอำเภอ โพนพิสัย เมื่องแห่งบั้งไฟพญานาค ที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิมพ์นำฤกษ์สร้างตามจำนวนสั่งจองเท่านั้น ฝั่งแร่หินเหล็กไหลแม่น้ำโขง ตอกโค้ต ตอกเลขใต้ฐานกำกับทุกองค์สุดยอดแห่งวัตถุมลคลแห่งปี พ.ศ. 2553 พระนาคปรก 9 เศียร หลวงพ่อใหญ่วัดไทยเมื่องบั้งไฟพญานาค ปรากฏการเหนือธรรมชาติ พุทธ ศาสน์คู่เมื่อ รวมอธิฐานจิตโดย พระอาจารย์เกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานตอนบน หลวงปู่คำบุญ คุตฺตจิตโต พระอาจารย์ชัย กิตฺติญาโน หลวงพ่อทองพูล สิริกาโม หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต หลวงพ่อเภา ฉนฺธมฺโม

การสร้างพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้ พระอธิการบุญกว้าง ปภสฺสโรบอกว่า…..”ไม่ได้สร้างเพื่อความยิ่งใหญ่ สร้างเพราะมีแรงบันดาลใจในการสร้าง  สร้างเพื่อจะเป็นสมบัติของเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอำเภอโพนพิสัย และประชาชนคนไทยทั่วประเทศสร้างเพราะวัดไทยจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่สุดในอำเภอโพนพิสัยผู้มีบุญบารมีเท่านั้นจึงจะมีโอกาสมีบารมีในการสร้าง”

Send compliment :