รีวิว กู่เปือยน้อย

ปรางเพชร พลประโคน
2015-03-31 08:25:50

ขอนแก่นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ และอีกสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชมอีกที่นั่นก็คือ ปราสาทเปือยน้อย หรือ พระธาตุกู่ทอง หรือ กู่เปือยน้อย เป็นปราสาทสมัยบาปวนที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีแผนผังโดยรวมเป็นปราสาท 3 หลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ด้านหน้าปรากฏบรรณาลัยและโคปุระ ปราสาทล้อมรอบไปด้วยกำแพงแก้วและคูน้ำตามระบบการจำลองจักรวาล

ปราสาทเปือยน้อย ” ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในแถบอิสานตอนบนเท่าที่เคยค้นพบมา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 – 17 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานประกอบพิธีกรรม ลักษณะด้านสถาปัตยกรรมประกอบด้วยกลุ่มอาคารโบราณ 4 หลัง ก่อด้วยศิลาแลง หินทรายและอิฐ โดยมีกำแพงแก้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าล้อมรอบอีกชั้น ซึ่งภายในกำแพงแก้วยังมีบรรณาลัยหรือวิหารทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ ที่น่าสนใจก็คือ ปราสาทแห่งนี้อาจเป็นศาสนสถานในลัทธิไวษณพ นิกาย เนื่องจากทับหลังของปราสาทหลังกลางเป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ นอกจากนี้ ยังปรากฏภาพเล่าเรืองในไวษณพนิกายบนทับหลังอีกหลายชิ้น ส่วนภาพเล่าเรื่องในไศวนิกาย คือภาพอุมามเหศวรนั้น ปรากฏอยู่ที่หน้าบันของบรรณาลัย ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป ซึ่งชาวอำเภอเปือยน้อยจะจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองปราสาททุกปีในช่วงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี โดยจะมีพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีผูกเสี่ยวอันขึ้นชื่อของชาวขอนแก่น และการแสดงเชิงประวัติศาสตร์ แสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาตลอดช่วงเทศกาล

การเดินทาง จากขอนแก่นไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ระยะทาง 44 กิโลเมตร ถึงอำเภอบ้านไผ่ แล้วเลี้ยวซ้าย ไปตามเส้นทางบ้านไผ่-บรบือ (ทางหลวงหมายเลข 23) ระยะทาง 11 กิโลเมตร จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวง หมายเลข 2301, 2297 เข้าสู่อำเภอเปือยน้อย ระยะทางอีกประมาณ 24 กิโลเมตร

ส่งคำชมเชย :