Review Wang Kaeo Waterfall

wootthikrai kirengkraiyos
2015-04-02 10:00:15

น้ำตกวังแก้ว จังหวัดลำปาง เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของจังหวัดลำปาง ข้อมูลนี้ผมได้มาจากเว็ปไซด์ครับ จากที่ผมได้ไปสัมผัสมาแล้วก็ประทับใจ การเดินทางไปนั้นไม่ยากครับ จากอำเภอเมืองลำปางใช้ถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ ไปประมาณ 110 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่อำเภอวังเหนือ เข้าทางหลวงหมายเลข 120 สายวังเหนือ-พะเยา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1303 ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงน้ำตก ถนนเป็นทางลาดยางตลอดสาย ส่วนทางเข้า น้ำตกวังทอง จากปากทางใหญ่ที่เข้ามาจะถึงก่อนน้ำตกวังแก้วประมาณ 9 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถประจำทางสามารถนั่งรถสองแถวสีฟ้าสายลำปาง-วังเหนือมาลง หน้าที่ว่าการอำเภอ จากนั้นต้องเช่ารถเข้าไปยังน้ำตก อาจจะดูไกลไปหน่อยแต่รับรองว่าถ้าได้เข้าไปจะประทับใจมากเลยครับ
น้ำตกวังแก้ว เกิดจากการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ จะมีชั้นน้ำตกประมาณ 102 ชั้นครับดูยิ่งใหญ่ไหมละแต่จะเป็นชั้นเล็ก ๆ นะครับ แต่ที่เป็นชั้นใหญ่จะมีทั้งหมด 9 ชั้น ครับ เมื่อเราขึ้นไปถึงชั้นบนสุดของน้ำตก จะพบหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าที่บ้านป่าคาหลวง และบ้านส้านซึ่งมีทางขึ้นค่อนข้างชัน ที่น้ำตกวังแก้วยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร แต่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำทางนะครับ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมี น้ำตกวังทอง ซึ่งมีลักษณะคล้ายน้ำตกวังแก้ว สามารถกางเต็นท์ได้แต่ต้องเตรียมอาหารไปเอง

Send compliment :