Review Studio Khonk Kaen by iCheck inn

พาเมล่า แพม
2015-04-07 10:42:59

โรงแรมสตูดิโอขอนแก่น บายไอเช็คอินน์ อยู่ในการบริหารงานภายใต้เครือ ไอเช็คอินกรุ๊ป ซึ่งโรงแรมตั้งอยู่ในอำเภอเมือง บนถนน ชาตะผดุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อยู่ในพื้นที่การคมนาคมที่สะดวกสบาย เหมาะ แก่การพักผ่อน และท่องเที่ยวสามารถซึมซับวัฒนธรรมอีสานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เช่นพระธาตุขอนแก่น...... อีกทั้งยังใกล้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและศูนย์อนามัยแม่และเด็กอีกด้วย

สำรองที่พัก คุณภารดี ผู้จัดการฝ่ายขาย 094-307-2444

Send compliment :