รีวิว วัดชลอ

Nam kitty
2015-04-10 14:12:48

ได้อ่านประวัติความเป็นมาของวัดชลอแล้ว ทำให้อยากไปกราบไหว้ เพราะที่วัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ อย่างประวัติของที่วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น กล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดชลอ ส่วนอีกตำนานหนึ่งนั้นกล่าวไว้ว่า เมื่อประมาณพุทธศักราช 2021 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จ ทางชลมารคมาตามลำน้ำเจ้าพระยา ผ่านจังหวัดนนทบุรี เรื่อยมาทางคลอง "ลัด" (ปัจจุบันเรียกว่า "คลองบางกรวย") ทรงทอดพระเนตร 2 ฟากคลองซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีถนนหนทางเหมือนปัจจุบัน ทรงดำริว่า "ที่ตรงนี้น่าจะสร้างวัดมาสักวัดหนึ่ง ชาวบ้านจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ" บรรดาเหล่าเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ได้ฟังต่างพากันตกใจกลัว จึงได้ตรัสถามว่ากลัวอะไร ก็ได้ทรงรับคำกราบบังคมทูลว่า "ที่ตรงนี้มีอาถรรพ์ ในอดีตกาลเคยมีเรือสำเภามาจากเมืองจีนมาเมืองไทย เมื่อมาถึงนี้ได้เกิดอับปางลงด้วยแรงพายุจัด มีคนตายเป็นอันมาก ที่บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณอัปมงคล” อย่างไรก็ตาม พระเจ้าอยู่บรมโกศ ทรงมีรับสั่งว่าสร้างเสียตรงนี้แหละดี เรื่องร้าย ๆ จะได้ไม่เกิดขึ้น ชาวบ้านจะได้มีที่ทำกินเพิ่มขึ้น

พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ทรงพระราชทานนามวัดกล่าวว่า "วัดชลอ" นี้คือตำนานที่มาของวัดที่ต้องคำสาป เพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมา วัดชลอก็ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าโดยตลอด จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ ๓ หรือรัชกาลที่ ๔ นั่นเองจึงเริ่มมีพระภิกษุมาจำพรรษา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีรับสั่งให้ขุดคลองติดต่อกับวัดชลอ ปัจจุบัน คือ คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งไหลเชี่ยวมากจนเรือลำใดพายผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุทางน้ำชนกันบ่อย จึงเขียนป้ายบอกไว้ "ช้ารอ" จึงกลายมาเป็นที่มาของวัดว่า "ชลอ" ในปัจจุบัน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ากันว่า พระองค์ทรงเสด็จฯ มาตามคลองบางกอกน้อยผ่าน "วัดไก่เตี้ย ไก่ต้อย วัดนัอย วัดพิกุลทอง วัดชลอ " ทั้งนี้เพราะวัดชลอตั้งอยู่ริมน้ำ มีเจดีย์สวยงามสถานที่ร่มรื่น นอกจากนี้แล้ว สมเด็จพระนางสุนันทากุมารมารีรัตน์ หรือ พระนางเรือล่ม เคยเสด็จประพาสทางน้ำมาจอดเรือที่วัดชลอและได้ถวายธรรมมาสน์บุษบกและธรรมมาสน์สวดไว้ ๑ ชุด

ชื่อวัดแห่งนี้ยังปรากฏในผลงานของกวีเอก สุนทรภู่ ซึ่งแต่งขึ้นคราวที่ผ่านหน้าวัดชลอคราวไปพระประชม ได้เขียนไว้ในนิราศพระประชมไว้ว่า “วัดชลอใครหนอชลอฉลาด เอาอาวาสมาไว้อาศัยสงฆ์ ช่วยชลอวรรักษาว่าพี่รักทรง ให้มาลงเรือร่วมพรมที่นอน”” เห็นไหมค่ะว่า สถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่อยุ๋คู่กับคนไทยเรา มีประวัติความเป็นมา ที่น่าสนใจมาก

ส่งคำชมเชย :