Review Muang Boran Ban Khu Muang

piyawan lertkultanon
2015-05-14 10:26:39

วันนี้มีโอกาสจะพาไปแนะนำที่เที่ยวสิงห์บุรีกัน เมืองโบราณบ้านคูเมือง ตั้งอยู่ภายในสวนรุกขชาติคูเมืองอยู่ห่างจากอำเภออินทร์บุรีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กม และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 23 กิโลเมตร

ที่นี้จะมีพรรณไม้ขึ้นเป็นสภาพป่าธรรมชาติดั้งเดิม ได้แก่ ยางนา มะขาม มะกอกประคำ ไก่ หว้า ไทร เป็นต้น ภายในเมืองโบราณยังมี มีการขุดค้นพบภาชนะดินเผาเก่าแก่มากมาย เช่น เครื่องถ้วยชาม หม้อ ไห กาน้ำ ลูกปัดหินสีต่าง ๆ ตะคันดินเผา ธรรมจักรหินเขียว ตุ้มหู ลูกปัด หินสี และที่สำคัญคือ เหรียญเงินมีคำจารึกว่า “ศรีทวารวดีศวรปุญยะ” ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า

การเดินทาง: ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี (สายเก่า) กิโลเมตรที่ 17 หรือห่างจากตัวอำเภออินทร์บุรีประมาณ7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเส้น ทางหมายเลข 3285 เส้นอินทร์บุรี-หนองสุ่ม

หรืแโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0 3650 7135

Send compliment :