รีวิว วัดประตูสาร

piyawan lertkultanon
2015-05-14 11:06:34

มาเที่ยวสุพรรณบุรีทั้งทีก็ต้องเข้าวัดกันหน่อยนะค่ะ วันนี้จะพาไปไหว้วัดประตูสาร อยู่ที่ถนนขุนช้าง ตำบลรั้วใหญ่ ภายในเขตเทศบาลเมืองฯ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง และสถาปนาขึ้นเป็นวัด ไม่มีหลักฐานเก่าระบุไว้แต่คงจะสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2379 ซึ่งเป็นปีที่สุนทรภู่มาสุพรรณบุรี ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างหลวง เชื่อกันว่า เป็นคนเดียวกับที่ เขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดหน่อพุทธางกูร เขียนราว พ.ศ. 2391 นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมที่เขียนบนพื้นไม้เป็นแผ่นๆ เรื่องราวพุทธประวัติและมหาชาติ ลักษณะ ของภาพเหมือนจะลอกแบบจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ เก็บรักษาอยู่ในวิหาร

จุดเด่นที่น่าสนใจของวัดนี้ คือ จิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ภายในพระอุโบสถ จิตรกรรมภายในเขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ อดีตพุทธ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และภาพวิถีชีวิตของสามัญชน

วัดเปิิด 08.00 - 17.00 น. ตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่ที่ถนนขุนช้าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 3554 3598

ส่งคำชมเชย :