Review Magha Puja Memorial Buddhist Park

apipat meejaiman
2015-05-22 21:55:06

เป็นพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2600 ปี ผมมีโอกาสได้แวะเข้าไปชมสถานที่แห่งนี้ครับ สวยงามมากครับมีรูปหล่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสาวกของพระพุทธเจ้า ซึ่งล้วนแล้วแต่บรรลุพระอรหันต์ทั้งสิ้น ภายในส่วนแห่งนี้ต้องขอบอกเลยว่าร่มรื่นมาก มีธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่สวยงามโดยรอบๆ พุทธอุทยานนั้นแวดล้อมไปด้วยป่าเขาและธารน้ำตกครับ ทั้งหลายทั้งมวลนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น สถานที่แห่งนี้จัดว่าเป็นสิ่งที่ควรเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และศึกษา ขนาดผมเข้าไปยังต้องทึ่งกับสิ่งมหัศจรรย์ในพุทธอุทยานเลยครับ หากใครมีโอกาสเข้ามาเที่ยวนครนายกลองแวะมาเยี่ยมชมสถานประวัติศาสตร์แห่งนี้น่ะครับ

Send compliment :