รีวิว วัดเชิงท่า

mimny ben
2015-05-26 11:08:19

วัดเชิงท่า เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลพบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรีทางทิศตะวันออก พื้นที่ด้านหน้าติดพระราชวัง "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" ด้านทิศตะวันตกที่หันหน้าสู่แม่น้ำลพบุรี มีอายกว่า 300 ปี ชี่อเดิมวัดท่าเกวียน ด้วยเป็นท่าของเกวียนลำเลียงสินค้า ภายในวัดเชิงท่ามีอาคารสำคัญๆ ได้แก่ พระอุโบสถ พระเจดีย์ประธานของวัด กุฏิสงฆ์แบบตึกสองชั้นทรงเก๋งจีน ศาลาตรีมุข อาคารโวทานธรรมสถาน หอระฆังและศาลาการเปรียญ จึงเป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแห่งหนึ่งที่เชิดหน้าชูตา สร้างความงามสง่าทางศิลปวัฒนธรรมให้กับจังหวัดลพบุรีมาโดยตลอด

จุดเด่นของวัดนี้คือพระอุโบสถ มีลักษณะพระอุโบสถตั้งอยู่บนฐานสูง มีลานกว้างโดยรอบตรงขอบลานมีกำแพงแก้วและมีซุ้มประตูกำแพง หน้าบันซุ้มทำเป็นรูปจั่วพระเจดีย์ ตั้งอยู่บนลานเดียวกันกับพระอุโบสถแต่อยู่ด้านหลัง มีด้วยกันทั้งหมดสามองค์ด้วยกัน ดังนี้ เจดีย์ประธานตั้งอยู่กึ่งกลางลาน เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำเพรียวยาวลักษณะเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบนี้คล้ายกับ เจดีย์ของวัดอัมพวันหอระฆัง หอระฆังเป็นอาคารทรงปราฝค์แปดเหลี่ยม สร้างขึ้นเมื่อปี 2462 ลักษณะจองการสร้างคือมีการเจาะช่องประตูและหน้สต่างเป็นช่องโค้งแหลม นับเป็นหอระฆังที่มีลักษณะที่แปลกและหาชมได้ยาก

ปัจจุบันมีการเปิดตลาดน้ำให้ชาวบ้านนำสินค้ามาจำหน่ายในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งของกินของใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสาน กางเกงผ้า อาหารครบและครบทั้งของคาวของหวานและยังมีของฝากอีกด้วยค่ะ หากท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 036-618-388

ส่งคำชมเชย :