Review Sawankhaworanayok National Museum

JiRa MoNDay
2015-05-27 13:53:57

มาเยี่ยมญาติที่จังหวัดสุโขทัย เลยมีโอกาสพาหลานๆ มาเที่ยวชมประวัติศาสตร์ของชาติที่ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก” ที่นี่ตั้งอยู่ตำบลวังไม้ขอน หลังวัดสวรรคาราม หรือ วัดกลาง อำเภอสวรรคโลก

สถานที่ใหญ่โอ่โถง ก่อนเข้าด้านในก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าชมก่อน คนไทยอย่างเราๆ จ่าย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท ส่วยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเครื่องแบบ พระภิกษุ สามเณรก็เข้าชมฟรี

ที่นี่เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุส่วนใหญ่ซึ่งเป็นมรดกของพระสวรรควรนายก เจ้าคณะจังหวัด ด้านในมีงานศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ไว้เป็นจำนวนมาก โดยแบ่งออกเป็น 2 ชั้น เริ่มจาก ชั้นล่างจะจัดแสดงเรื่องพัฒนาการของเครื่องถ้วยสุโขทัย โดยมีศิลปวัตถุที่เป็น เครื่องถ้วยที่ได้จากการรวบรวมของพระสวรรควรนายก เครื่องถ้วยที่กรมศิลปากรได้จากการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี บริเวณเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเครื่องถ้วยที่กรมศิลปากรได้จากแหล่งเรืออับปางในอ่าวไทย คือ บริเวณเกาะคราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แค่ชั้นแรกก็ได้ความรู้มากมาย พอขึ้นมาชั้นสอง ข้างบนนี้จะจัดแสดงเรื่องพุทธประติมากรรมในศิลปะต่างๆ โดยเน้นศิลปะสุโขทัยเป็นสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปวัตถุที่พระสวรรควรนายกเก็บรวบรวมไว้ และบางส่วนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

ใครอยากได้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ก็สามารถมาหาได้ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก” เปิดบริการวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

สนุกแถมได้ความรู้แบบนี้ไม่ควรพลาดการมาเยือน

Send compliment :