Review Kradungngabuppharam Temple

NanNy Jaripa
2015-05-28 15:53:44

วัดกระดังงาบุปผาราม วัดเก่าแก่ขึ้นชื่อแห่งจังหวัดสิงห์บุรี สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ด้านในมีพระพุทธรูปปูนปั้น อันศักดิ์สิทธิ์ ๒๒ องค์ ลักษณะแบบมอญ ปิดทองลงรัก ทาปากแดงอยู่ในสมัยสุโขทัยยุคต้นทำด้วยหินทรายแดง

พระขึ้นชื่อของวัดนี้คือ หลวงปู่อึ่ง มีไว้สำหรับปลุกเสกของเมื่อคราวออกรบ ภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานยุทธหัตถี , พระอุโบสถ และพลับพลา

ที่อยู่ เลขที่ ๘๐ หมู่ ๖ ถนนสายสิงห์บุรี – ชัยนาท ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Send compliment :