Pui PuMpUi
2015-05-29 10:21:43

มาสุโขทัยทั้งที ต้องหาที่เที่ยวให้หลากหลายค่ะ สุโขทัยไม่ได้มีโบราณสถานเก่าแก่เป็นแค่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหรอกนะคะ มารอบนี้เราจึงหาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆกันดูบ้างค่ะ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ที่เที่ยวของเรารอบนี้นี่เองค่ะ

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง นี่เองค่ะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของชาวสุโขทัย ที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และก็ประกอบด้วยปูชนียวัตถุอันเป็นโบราณสถานสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

ที่นี่นะคะมีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากและยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอีกด้วยล่ะค่ะ ตลอดจนมีสภาพธรรมที่ชาติมากกและทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเช่นกัน เช่น น้ำตกสายรุ้ง อุทยานแห่งชาติรามคำแหงมีเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่ หรือ 341 ตารางกิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมมาเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปีค่ะ เพียงแต่สภาพอากาศก็จะเปลี่ยนไปตามฤดู และแน่นอนค่ะว่าเราไม่พลาดที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกต่อให้ได้เป็นความรู้ก่อนจะเดินทางมาเที่ยวที่นี่กันบ้างค่ะ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งสูงขึ้นไปจากที่ราบคล้าย จอมปลวกค่ะ ซึ่งแยกตัวจากเทือกเขาอื่นโดยเด่นชัด มีลักษณะเป็นเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย มีภูเขาที่สูงที่สุดคือ “เขาหลวง” สูงมากๆเลยค่ะ ประกอบด้วยเขานารายณ์ สูง 1,160 เมตร เขาพระเจดีย์ สูง 1,185 เมตร เขาภูคาและเขาพระแม่ย่า สูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่นี่ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายซึ่งไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำยม ประกอบด้วย คลองตาเจ็ก คลองเสาหอ คลองวังเงิน คลองเนินคลี คลองด้วงงาม คลองลานทอง คลองมะซาง และคลองเพชรหึง เป็นต้น บริเวณอุทยานแห่งชาติรามคำแหงจัดอยู่ใน ภูมิอากาศแบบฝนตกชุกสลับแห้งแล้งในเขตร้อน ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายนประมาณ 31 องศาเซลเซียส แต่อากาศเย็นในตอนกลางคืน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณฝนมากในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม

พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหงปกคลุมไปด้วยป่าเต็งรัง รองลงมาคือ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ตามลำดับ ป่าเต็งรัง พบตั้งแต่พื้นที่ระดับต่ำขึ้นไป ตามไหล่เขาและสันเขาที่แห้งแล้ง หากเพื่อนๆผ่านมาสุโขทัยแวะไหว้พระแล้วลองแวะมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติรามคำแหงกันดูนะคะ

ส่งคำชมเชย :