รีวิว วัดกุฎีทอง

Beau RainBeau
2015-06-05 15:49:39

วัดกุฎีทอง ตั้งอยู่ที่ 93 ม.3 บ้านไทยพวน ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทร. 03-659-9307 (เจ้าอาวาส) โดยมีพระภาวนาพรหมคุณ หรือหลวงพ่อเมตตานุศาสน์ เป็นเจ้าอาวาส บรรยากาศโดยรอบวัดโล่งกว้าง เงียบสงบ สะอาดสะอ้าน ด้านหน้าจะเป็นบริเวณที่จอดรถ และมีศาลพระพรหมให้สักการะก่อนที่จะเดินเข้าไปชมเจดีย์

วัดกุฎีทองมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด และภายในมณฑปนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานพระ พุทธบาทโลหะจำลองไว้เป็นที่เคารพสักการะ

ภายในบริเวณวัดกุฎีทองมี ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน ซึ่งได้รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ของชาวไทยพวน เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องมือ ทำนา ดักสัตว์ จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะทางน้ำเป็นของเก่าแก่ไว้ให้ชมอีกด้วย สามารถติดต่อขอเข้าชมได้ที่ เจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกุฎีทอง โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.

นอกจากนี้ทางวัดยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำ สถานที่ร่มรื่น สะอาดสวยงาม มีศาลาปฏิบัติ ๒ หลัง มีที่พักสำหรับชายและหญิง มีห้องน้ำเพียงพอ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ รวมทั้งยังมีโครงการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งพระวิทยากรไปอบรมนักเรียนและประชาชนทุกๆ ปี หลายจังหวัด อาทิ เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน อุบลราชธานี อุดรธานี และภาคกลาง ทั้งนี้ วัดได้จัดให้มีการเข้าค่ายอบรมนักเรียน ๓ คืน ๔ วัน ส่วนประชาชนทั่วไปอบรม ๗-๙ วัน

การเดินทาง: ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ในเขตตำบลบางน้ำเชี่ยว ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ 400 เมตร หรือเส้นทางหลวงหมายเลข 32 กิโลเมตรที่ 125-126 หากเดินทางมาจากกรุงเทพถึงกิโลเมตรที่ 125 ก.ม. พอถึง 4 แยก อำเภอพรหมบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 300 เมตร มีป้ายบอกชื่อวัดกุฎีทอง หรือถ้าเดินทางมาจากภาคเหนือ ถึงกิโลเมตรที่ 100 จะผ่านวัดอัมพวัน ถึงสะพานคนข้าม ถนนเอเชีย 4 แยก เลี้ยวขวา เข้าวัดกุฎีทอง มีป้ายบอกวัดกุฎีทอง


เพิ่มเติมข้อมูลการเตรียมพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติธรรม
สมาทานศีล 8 ขึ้นกรรมฐาน กล่าวคำมอบกายถวายต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
รับการแนะนำ ข้อปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 จากพระอาจารย์โดยละเอียด
กิจกรรมประจำวัน
03.30 น. ทำกิจส่วนตัว
04.00 น. พร้อมกัน ทำวัตร สวดมนต์ แปล นั่งสมาธิ ฟังธรรม จากพระอาจารย์
                ทำกิจส่วนตัวแล้ว เดินจงกรม เบื้องต้น ไม่ต่ำกว่า 30 นาที
                และนั่งสมาธิ ไม่ต่ำกว่า 30 นาที
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. เข้าห้องประชุม ฟังธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ
11.00 น. รับประทานอาหาร พักผ่อน
14.00 น. ฟังธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ
21.00 น. พักผ่อน
หมายเหตุ การเดินจงกรม และนั่งสมาธิ จะเพิ่มไปจนถึงครั้งละ 1 ชั่วโมง

ส่งคำชมเชย :