รีวิว พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

พาไป เที่ยวที
2015-06-08 15:22:44

พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนยี่สาร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขายี่สาร โดยใช้อาคารศาลาการเปรียญของวัดเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยภายในได้รวบรวมโบราณวัตถุเก่าแก่ ไว้มากมาย

โดยได้รวบรวมของเก่าแก่ ที่ขุดค้นพบในพื้นที่ ทั้ง ถ้วย ชามและเครื่องมือในการทำมาหากินเป็นต้นโดยแบ่งออกเป็นชั้นบน จัดนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของบ้านยี่สาร ส่วนของพระพุทธศาสนา อาทิเช่น สมุดใบลาน เครื่องลายครามที่ขุดพบ ส่วนชั้นล่าง จะมีเครื่องมือ อุปกรณ์การทำมาหากินในชีวิตประจำวัน รวมถึงการจำลองเตาเผาถ่านไม้โกงกางที่เป็นอาชีพเฉพาะถิ่น
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขายี่สาร โทร. 034-763-108

การเดินทาง ไปตามถนนพระราม 2 ประมาณกิโลเมตรที่ 72 จะเห็นปั๊มน้ำมัน ปตท. ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางเข้าวัดเขายี่สาร ตรงเข้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร

ส่งคำชมเชย :