Review Hat Kho Khao View Point

tunwarat nootuk
2015-06-10 14:02:34

หาดทรายยาวกว้างขวาง สวยงาม สะอาด ชายทะเลอำเภอหลังสวน เป็นที่ที่มีสภาพเป็นธรรมชาติมาก หาดทรายกว้างเล่นน้ำได้ ยาวไปจนถึงเนินเขา ที่เชิงเขาริมทะเลเป็นโขดหิน บนเนินเขา เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ พระรูปเจ้าแม่กวนอิม และยังเป็นที่ตั้งศาลเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ หาดคอเขา ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน ตามถนนเลียบชายหาดจากปากน้ำหลังสวนไปอำเภอละแม ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นชาดหาดที่เงียบสงบ มีศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สร้างบนเรือรบหลวงเจนทะเลซึ่งเป็นเรือจำลอง และวัดคอเขา ประดิษฐานรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ที่สวยงาม หาดคอเขา อยู่ทางตอนเหนือสุดของอ่าวขนอม ติดกับเขาคอเขา ปัจจุบันบางส่วนถูกจัดเป็นท่าเทียบเรือน้ำลึกใช้ขนถ่ายแร่ของเอกชน และเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพร หาดทรายขาวลาดเอียงน้อย น้ำไม่ลึกมาก เล่นน้ำได้ มีร้านเครื่องดื่มและซุ้มจำหน่ายอาหารให้บริการ เหมาะเป็นที่พักผ่อน ปิคนิคชายหาดกับครอบครัว

Send compliment :