รีวิว วัดม่วง

โอ๊ะโอ๋ ..
2015-06-19 11:17:30

วัดม่วงเป็นอีกวัด ที่ไปกี่ครั้งก็รู้สึกประทับใจ รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไหว้ขอพรหลวงพ่อ ทั้งในวิหารแก้ว และองค์พระองค์ใหญ่ ได้เดินชม รูปปั้นจำจองนรก สวรรค์ ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ผลจากการทำบุญ ทำบาป ตายแล้วไปไหน จะเกิดผลอะไรกับเราหากเราทำผิดศิลในข้อต่างๆ ซึ่งทำให้เรากลัวและหลีกเลี่ยงการทำผิดได้อย่างดี ระวังการใช้ชีวิต

การเดินทางก็ไม่ยากค่ะ ใช้เส้นทางอ่างทอง-สุพรรณบุรี

ส่งคำชมเชย :