Review Plub sut ta was Temple

It's Me OiL
2015-06-23 15:54:21

วัดพลับสุธาวาส วัดเก่าแก่ของจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่บนตำบลเชียงรากน้อยทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดของชาวมอญเชื้อสายพุทธ ภายในวัดมีสิ่งที่สวยงามและเก่าแก่ได้แก่ พระพุทธรูปสร้างด้วยโลหะเงินปางสะดุ้งมาร ธรรมมาสน์ทำด้วยไม้สักฉลุสีแดงลายทอง และเจดีย์มอญอายุกว่า 100 ปี มีฐานเป็นสิงห์ องค์สถูปชั้นยอดเจดีย์เป็นดอกบัว 9 ชั้น ลักษณะเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยม

ภายในวัดมีความร่มรื่น กว้างขวาง และเนื่องจากวัดติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา วัดนี้จึงเป็นสถานที่พบปะ พุดคุยของชาวชุมชนวัดพลับอีกด้วย

Send compliment :