รีวิว ปราสาทหนองหงส์

นางสาวเฉลิมพร ด้านขุนทด
2015-06-23 16:01:42

ปราสาทหนองหงส์ :
ตั้งอยู่บ้านโนนดินแดง เป็นโบราณสถานขนาดเล็กประกอบด้วยปรางค์ ๓ องค์ ก่อด้วยอิฐ ตั้งบนฐานก่อด้วยศิลาแลงต่อเนื่องเป็นฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีประตูเข้า-ออกทางด้านหน้าอีก ๓ ด้าน เป็นประตูหลอก ปรางค์ทั้งสามมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง องค์กลางขนาดใหญ่กว่าสององค์ที่ขนาบข้าง แต่เดิมเคยมีทับหลังประดับจำหลักลายอย่างสวยงาม คือ องค์ทิศเหนือสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหนือหน้ากาล ซึ่งมือยึดท่อนพวงมาลัยแวดล้อมด้วยลายพันธุ์พฤกษา อีก ๒ องค์ที่เหลือ คือ องค์กลางและองค์ด้านทิศใต้ก็มีลักษณะคล้ายกันต่างกันที่ภาพตรงกลาง คือ ทับหลังปรางค์องค์กลางสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ องค์ทิศใต้เป็นรูปพระอิศวรทรงโค ด้านหน้าของปรางค์องค์กลาง มีทางเดินยื่นยาวออกไป มีบันไดทางด้านหน้าและด้านข้างทั้งสอง นอกจากนี้ยังมีวิหารหรือบรรณาลัยอีก ๑ หลัง ก่อด้วยศิลาแลงหันหน้าเข้าหาปรางค์องค์ทิศใต้ อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง มีซุ้มประตูด้านหน้าและด้านหลัง มีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบ การกำหนดอายุ สมัยของปราสาทนั้น กำหนดจากลักษณะการก่อสร้าง และศิลปกรรมที่พบซึ่งตรงกับศิลปะเขมรแบบบาปวน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖

การเดินทาง :
จากสี่แยกประโคนชัย ไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๕ จนถึงนิคมบ้านกรวด เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๑ จนถึงอำเภอละหานทราย เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๘ ผ่านสี่แยกประคำ ตรงต่อไปถึงบ้านโนนดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้าเขื่อนลำนางรองตัวปราสาทอยู่ทางด้านซ้ายของแนวสันเขื่อน

บนเส้นทางถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ไปจังหวัดสระแก้ว หากเดินทางไปถึงโนนดินแดงอำเภอสุดท้ายของบุรีรัมย์ มุ่งหน้าไปตาพระยาอำเภอแรกของสระแก้วแล้ว ระหว่างเส้นทางมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าไปไม่ไกลนักก็จะพบเขื่อนเก็บน้ำขนาดเล็กซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งของคนทั่วไปและมองออกไปลิบๆจะเห็นมีปราสาทเล็ก ๆ เป็นโบราณสถานตั้งอยู่ตรงท้ายเขื่อนลำนางรอง อยากรู้ต้องไปดูค่ะ...ปราสาทหนองหงส์...ที่ บ้านโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ดังนั้น เวลาที่ควรไปชมคือช่วงเช้า หรือไม่ก็ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน โดยสามารถผนวกไปกับการท่องเที่ยวชมบรรยากาศความงามของเขื่อนลำนางรอง ที่มีสันเขื่อนอยู่ห่างไปทางทิศใต้ไม่กี่ร้อยเมตรได้อย่างดี ใครที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวแบบโบราณๆ พร้อมบรรยากาศที่สดชื่น เชิยแวะเที่ยวชมได้น่ะค่ะ

ส่งคำชมเชย :