รีวิว กู่น้อย

N'Ployy Suwannarong
2015-06-24 16:15:38

กู่น้อย ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 1 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามคะ กู่น้อยสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษ ที่ 17 (ประมาณ พ.ศ.1700) สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางโบราณคดีของเมืองโบราณนครจัมปาศรี ช่วงสมัยทวารวดีคะ สภาพแวดล้อมในปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นที่ราบอยู่ใกล้กับวัด หมู่บ้านบริเวณทุ่งนา และทุ่งหญ้า มีพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ลักษณะการก่อสร้างเป็นศิลปกรรมแบบ ปาปวน และนครวัดของเขมร มีโบราณวัตถุพบอยู่ในบริเวณกู่น้อยแห่งนี้ ได้แก่ ประติมากรรมหินทราย พระศฺวะ พระนารายณ์ และเศียรทวารบาลคะ กู่น้อย เป็นศาสนสถานเนื่องในศาสนาฮินดุคะ ประกอบด้วย ปราสาทประธาน สร้างด้วยศิลาแลงและหินทรายสีแดง มีฐานอาคารศิลาแลงก่อยื่นจากปราสาทประธานออกไปเป็นอาคารโถง มีเครื่่องบนเป็นไม้หลังคามุงกระเบื้อง ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง มีคูน้ำรูปเกือกม้าล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง มีซุ้มประตู (โคปุระ)ก่อเป็นมุข 4 ด้าน ซึ่งเชื่อว่าในอดีตใช้เป็นที่ก่อพิธีกรรมสำคัญทางความเชื่อและศาสนาคะ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปคะ การเดินทางไปได้จากตัวเมือง มหาสารคาม โดยใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทาง 2045 ถึงอำเภอนาดูน ทางลาดยางตลอด คะเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะ

ส่งคำชมเชย :