รีวิว หอวัฒนธรรมบ้านละไม

wat Nakorn
2015-06-27 12:50:44

หอวัฒนธรรมบ้านละไม  ตั้งอยู่ภายในวัดละไม การเดินทางมาที่นี้ ให้มุ่งหน้าตรงไปยังตำบล มะเร็ต ประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะพบวัดละไม ครับ


หอวัฒนธรรมบ้านละไม้ หรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละไม มีลักษระเป็นอาคารไม้แบบเก่า 2 ชั้นครับ


เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว หอวัฒนธรรม หรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่รวบรวมของเก่าเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ของชาวบ้าน ในพื้นที่นั้นๆ ที่นี้ก็เช่นเดียวกันครับ ที่นี้มีการรวบรวมเอาของเก่าที่ชาวบ้านเคยใช้เมื่อสมัยก่อนตะเกียงโบราณ กลองมโหระทึก โคมไฟ แจกันเคลือบ ถ้วยชามกระเบื้องเคลือบ โอ่งมังกร มีดดาบ เครื่องทองเหลือง เครื่องลายคราม กรงนกเขา เครื่องปั้นดินเผา เครื่องโม่แป้ง เครื่องจักสาน และเครื่องไม้เครื่องมือในการทำสวนมะพร้าวซึ่งเป็นอาชีพเก่าแก่ของชาวสมุย ได้แก่ จอบ เสียม มีดพร้า ยังมีหมวก กระชอนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าวให้ชมอีกด้วย


จากการเยี่ยมชมภายในหอวัฒนธรรมบ้านละไม้ นอกจากว่าเราจะได้เห็นของเก่า ที่ปัจจุบันนี้หาชมได้ยากแล้ว นอกจากนี้ ก็คงทำให้เราได้ทราบว่า ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้าง ว่าผู้สร้างเองเจตนาท่านคงมีความต้องการให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงคุณค่าในการดำเนินชีวิตของคนในสมัย ปู่ย่อ ตายาย ว่าวิถีชีวิตเขาเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้นำมาคิด และรักษาวัฒนธรรมรวมทั้งวิถีของคนในพื้นที่กันต่อไปครับ

ส่งคำชมเชย :