รีวิว ม่อนพูนสุดา

Keng Amatawat
2015-06-29 15:41:37

สัมผัสอากาศหนาว..ที่..ม่อนกิ่วลม ณ.อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก ช่วงเวลาที่เหมาะจะมาท่องเที่ยวคือ ฤดูหนาว ม่อนกิ่วลมถือเป็นแหล่งชมทะเลหมอกอันดับต้นๆ ของเมืองไทย เพราะว่ามีทะเลหมอกให้คุณได้ชมมากกว่าหนึ่งจุด นอกจากม่อนกิ่วลม ยังชมทะเลหมอกได้ที่ ม่อนกระทิง ม่อนพูนสุดา ม่อนครูบาใส และม่อนปุยหมอก เกือบทั้งหมดที่ว่ามานี้ รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ สะดวกแก่การเดินทาง และที่สุดของการมาเยือนอุทยานแห่งชาติแม่เมยก็คือ ม่อนกิ่วลม ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 900 เมตร และที่พิเศษกว่าจุดอื่นๆ คือสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้ทั้งสองทิศทาง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แถมเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้อีกด้วย

การเดินทาง จากจังหวัดตาก ใช้ทางหลวงหมายเลข 105 ตาก-แม่สอด ระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลขเดิม แม่สอด-แม่สะเรียง ผ่านอำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง ผ่านถ้ำแม่อุสุ กระทั่งถึงตำบลแม่สอง รวมระยะทางจากอำเภอแม่สอดประมาณ 115 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมาย 1267 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทางลาดชันเพื่อขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติแม่เมย

ส่งคำชมเชย :