Review Thai Boat House

Keng Amatawat
2015-06-30 16:45:02

บ้านเรือไทยโฮมสเตย์ เชิญท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงอนุรักษ์ ดื่มด่ำกับธรรมชาติริมคลอง ชมตลาดน้ำอัมพวายามเย็นซึ่งมีเเห่งเดียวและนั่งเรือชมหิ่งห้อยยามราตรี ชมสวนมะพร้าว การเก็บน้ำตาล และการเคี่ยวตาลลิ้มรสความหอมหวานของตาลสดจากต้น ชมสวนส้มโอ ความงามของสวนลิ้นจี่ในหน้าลิ้นจี่ พร้อมซื้อผลไม้และของที่ระลึกในราคาถูก ชมเเหล่งท่องเที่ยวเเละสถานที่สำคัญต่างๆมากมาย และ บ้านเรือไทย เป็นหนึ่งในจุดชมหิ่งห้อยที่สำคัญ


Send compliment :