รีวิว หาดนเรศวร (เขากะโหลก)

ขวัญเมือง ้เชยวัดเกาะ
2015-07-20 20:34:02

เป็นอีกสถานที่อีกแห่งหนึ่งของปราณบุรีที่น่าพักผ่อนมาก วิวภูเขาและทะสวยมาก เงียบสงบดี

ส่งคำชมเชย :