รีวิว อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

Mr.K O-sathabhan
2015-07-21 15:28:08

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาเรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชันในลักษณะทั้งที่แตกต่างกันและคล้ายกันหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ดอยวิดจา ดอยปุงถุ่น จะมีหน้าผาที่สูงชันมาก น้ำตกแม่สุรินทร์ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เคียงคู่กับทุ่งบัวตองและลำน้ำปายน้ำตกแม่สุรินทร์เป็นต้นน้ำชั้นเดียวทีมีความสวยงามและมีน้ำไหลตลอดปี มีแม่น้ำสุรินทร์เป็นแหล่งต้นน้ำ มีสภาพธรรมชาติรอบด้านเป็นภูเขาสูงชันไหลลงมาเป็นสายยาวจากหน้าผาสู่หุบเขาซึ่งมีความสูงประมาณ 80 เมตร จึงนับว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์จากอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกเดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ไปทางอำเภอขุนยวมเป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร จากอำเภอขุนยวมจึงเดินทางต่ออีกประมาณ 40 กิโลเมตร เข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

ส่งคำชมเชย :