Review Krua Sangarun Resort

ศุภกาญจน์ เพ็ชร์โยธิน
2015-11-03 16:02:09

บริเวณที่พักก็เป็นแบบนี้ค่ะ แต่ทางเข้าหน้าบ้านจะออกโบราณ วินเทจเป็นบ้านไม้ชาวประมงสมัยก่อนหน่อย เราเลยได้ห้อง A1 นอนชมวิวได้รอบทิศ ฟินไปเลย (Sea View จริงๆ มีแต่น้ำทะเล และเกาะเล็ก เกาะน้อย)คืนละแค่ 500 บาท เราว่าก็โอเคละ เป็นร้านอาหารในตัว (ใครสนใจมากพักแถวสลักเพชรควรเตรียมเสบียงมาให้พร้อมนะ เพราะแถวด้านนี้ไม่มีร้านขายของชำ ไม่มีเซเว่นคอยอำนวยความสะดวก)

Send compliment :