รูปภาพ - โบสถ์ซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) โดย Jiraoh Muchimoro

ภายในโบสถ์ซางตาครู้ส

แสดงความคิดเห็น

รายละเอียดรูป

เพิ่มรูป เมื่อ 2011-11-21 15:24:25