Review Ms Luis Guest House

Aorasa Kuntawong
2016-02-07 14:38:17

ที่พักแห่งนี้จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผสมผสานธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์รักษาสถาปัตย์กรรมเรือนขนมปังขิง
อันสวยงามวิจิตรตระการตา ให้อยู่คู่กับเมืองลำปางเขลางค์นคร
ไปอีกนานแสนนาน

มิได้มุ่งหมายเพื่อการค้าเพียงอย่างเดียว เราได้ตระหนักถึง
ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราชาวลำปาง
ซึ่งท่านได้สร้างไว้ เมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยไปและบัดนี้
ได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ลูกหลานชาวเขลางค์นครทุกท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสุข ตลอดการมาพักผ่อนกับเรา
ยินดีต้อนรับ "มิสหลุยส์เกสเฮ้าท์"

Send compliment :