รีวิว พระมงคลมิ่งเมือง

yuthaporn prawanrumya
2011-11-21 15:30:01

ในแต่ละจังหวัดจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ีคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นที่สักการะเคารพของคนในพื้นที่ เฉกเช่นเดียวกับพระมงคลมิ่งเมืองซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำนาจเจริญและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไป ตั้งอยู่กลางแจ้งในบริเวณพุทธอุทยาน อ.เมืองอำนาจเีจริญ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดับด้วยโมเสกสีทองเหลืองอร่ามเป็นศรีสง่าของเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองอำนาจเจริญ<br/><br/>ประวัติความเป็นมาของพระมงคลมิ่งเมือง เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2503 พระครูทัศประกาศ เจ้าอาวาสวัดมงคลมิ่งเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (สมัยสร้างยังเป็นอำเภออำนาจเจริญ ในจ.อุบลราชธานี) ต้องการสร้างพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โบราณวัตถุทางพุทธศาสนาที่หักพัง เช่น เศียรพระพุทธรูป ใบเสมาเก่า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไว้ที่ใต้ฐาน รวมทั้งเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าประคุณเจ้าสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ องค์ปฐมสังฆนายก และให้เป็นที่เคารพสักการบูชาแก่ชาวอำนาจเจริญ <br/><br/>พระมงคลมิ่งเมืองถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวอำนาจ เจริญ หากผู้ใดได้มาเยือนแล้วไม่ได้ไปกราบนมัสการ ถือเสมือนว่า ยังเดินทางมาไม่ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ<br/><br/>การกราบขอพรจากองค์พระมงคลมิ่งเมือง ส่วนมากนิยมขอพรให้คลายความทุกข์โศกร้อนใจ และบนบานให้ประสบความสำเร็จต่างๆ<br/><br/>และในทุกวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาของทุกปี ชาวอำนาจเจริญจะพร้อมใจจัดงานกราบนมัสการเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน ดังนั้น ผู้คนที่เคยเดินทางมากราบไหว้ขอพรหรือบนบานไว้ จะพากันเดินทางมากราบนมัสการและแก้บนในช่วงวันดังกล่าวจำนวนมาก<br/><br/>หากใครได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวอำนาจเจริญ หรือเดินทางผ่านไปยังมุกดาหาร อย่าลืมแวะไปนมัสการ กราบไหว้บูชาพระมงคลมิ่งเมือง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวและครอบครัว เป็นมงคลชีวิตด้วยนะคะ<br/><br/>เส้นทางเข้าสู่พุทธอุทยานที่ตั้งของพระมงคลมิ่งเมือง จากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางอำนาจเจริญ-มุกดาหาร ประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ และสังเกตุได้ง่ายมากค่ะ ติดกับทางหลวงแผ่นดินสายจังหวัดอุบลราชธานี-มุกดาหาร <br/><br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/>

ส่งคำชมเชย :