Review Huahintique Animal Show

สมศรี ดวงแก้ว
2016-07-22 11:17:44

ไปมาเมื่อต้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมา ไม่ประทับใจมากค่ะ ไปดูมาสองโชว์
เหมือนกันพนักงานกับสัตว์ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมด้วยกันมา ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ พอสัตว์ไม่ทำตามคำสั่ง ก็ตีสัตว์ ดึง กระชาก

สงสารสัตว์มากกว่าค่ะ แต่ก็ไม่ได้ตีทั้งสองโชว์นะคะ โชว์แรกผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนโชว์ที่สองไม่ค่อยโอเคค่ะ

บรรยากาศก็ดูเงียบๆ ทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ค่ะ

Send compliment :