รีวิว ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์

Village to the World ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน
2017-01-17 21:26:55

เพราะประสบการณ์ที่ดีมันเกิดจากการที่เราเปิดใจ ลงมือทำสิ่งดีๆ เพื่อคนอื่น การมา Outing ในครั้งนี้อาจเป็นการ Outing ที่แตกต่างจากครั้งอื่นๆ เพราะคุณจะได้ลงมือทำกิจกรรม CSR เพื่อชุมชน ได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ได้สัมผัสความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชุมชนบ้านถ้ำเสือแต่กลับสร้างความสุขทางใจได้มากมาย ขอขอบคุณดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่พาพนักงานในองค์กรมา CSR Outing และทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกันที่บ้านถ้ำเสือ โดยดร.นพรัตน์ ได้พูดถึงการมา CSR Outing ในครั้งนี้ว่า

“จริง ๆ แล้วชุมชนบ้านถ้ำเสือ เพชรบุรีเป็นชุมชนในโครงการธนาคารต้นไม้ ที่ ทาง ธ.ก.ส. ได้ส่งเสริม พัฒนาไว้จนประสบความสำเร็จเป็น ชุมชนต้นแบบนะครับ ตอนนี้ ทีเส็บ ก็จะมาแตะมือ ต่อยอด สานต่อ เพื่อช่วยโปรโมทครับแคมเปญ MEET IN THE VILLAGE จะช่วยสร้างกระแสให้ Corporate ต่าง ๆ รู้จักชุมชนมากยิ่งขึ้น และจะได้เกิด Idea พาพนักงานไปจัด Outing หรือกิจกรรม CSR ในพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับ เศรษฐกิจในพื้นที่ ไม่เพียงแค่ในชุมชน แต่ยังสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับธุรกิจต่าง ๆ ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่ด้วยครับ”

ส่งคำชมเชย :