รีวิว หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง

Village to the World ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน
2017-01-17 23:37:02

การได้มาเห็นวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของชาวผู้ไทยก็คงสร้างความสุขได้ไม่น้อย ขอขอบคุณคุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดที่พาพนักงานในองค์กรมาจัดกิจกรรม CSR Outing และเลือกบ้านโคกโก่งเป็นชุมชนที่มอบความสุขให้แก่คุณในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าคือการที่เราได้ลงมือทำสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้อื่น จึงเรียกว่าเป็นการมา CSR Outing ที่คุ้มค่าและมีความสุขอย่างที่คุณศักดิ์ชัยได้กล่าวไว้ว่า

“ผมเชื่อว่าหากทุกท่านได้ลองไปสัมผัสกับธรรมชาติทั้งน้ำตก ทุ่งนา ที่มีภูเขาล้อมรอบ รวมถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เป็นเสน่ห์ของชุมชนบ้านโคกโก่งแล้ว รับรองว่าต้องประทับใจแน่นอนครับ นอกจากนี้ชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยที่มีความงดงาม ซึ่งบริษัทได้สนับสนุนซื้อผ้าพื้นเมืองจำนวนมาก เพื่อมาจัดทำเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยครับ”

ส่งคำชมเชย :