Review Wat Arun

N'Ployy Suwannarong
2011-11-22 15:51:24

ถ้าใครอยากทำบุญไหว้พระ ขอแนะนำที่ วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก แห่งนี้ค่ะ และน่าจะเป็นอีกวัดหนึ่งของการไหว้พระ เก้าวัดของนักแสวงบุญทั้งหลาย เรารับรองว่าสวยมาก.. แถมได้บุญ ไถ่บาป สบายใจ ยังทำให้มีแต่ความรุ่งโรจน์ทุกคืนวันค่ะ เอาไว้ทริปนี้ดีมาก....

Send compliment :