Review Lam Dee Ka @ Chaing Mai

ภาณิชา พานใหม่
2017-11-05 14:34:00

มีอาหารให้เลือกหลากหลาย ราคาพอได้ รสชาติอร่อยแล้วแต่คนชอบ ไปเชียงใหม่ต้องได้ลองสักครั้งค่ะ

Send compliment :