Review Doi Hua Mot

Sananwut Sasiponganan
2011-12-07 10:06:23

ผมไปรับลมหนาวที่อุ้มฝางมา เพื่อนๆชวนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด คนเยอะมาก แทบไม่ได้ดูพระอาทิตยขึ้นเลยคับมีแต้คน แต้ทะเลหมอกสวยมากๆ เมฆขาวๆลอยมาบังภูเขาเขียวๆ เป็นอะไรที่ได้วิว ฤดูหนาวดีจริงๆ

Send compliment :