Review Rimpa Lapin

Tawalrut Seangsiri
2018-03-04 15:02:51

สั่งแหนมข้อไก่ ที่ร้านริมผาลาภิน เจอแมลงสาบตัวเป็นๆเดินอยู่ในอาหาร แย่มาก สกปรก
พนักงานและผู้จัดการร้านแย่มาก

Send compliment :