รีวิว ครัวคุณกุ้ง แพริมน้ำ อ่างทอง

กัลยา นึกอุ่นจิตร์
2018-05-26 20:14:39

อาหารอร่อยดี ยรรยากาศดี ราคาปานกลาง อาหารแนวครอบครัวมาตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินโดยรวมดี

ส่งคำชมเชย :