รีวิว สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด

Lalanda sam
2018-06-29 16:42:30

คู่มือง่ายๆ สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 ประเทศไทย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด เป็นสถานีขนส่งที่ได้รับการจัดเตรียมอย่างดี และมีเคาน์เตอร์จำนวนมากที่จะจัดเรียงตั๋วรถประจำทางให้สำหรับคุณ จุดหมายปลายทางยอดนิยมใน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ได้แก่ รถบัส ไปยัง กัมพูชา และเกาะช้าง

เคาน์เตอร์ตั๋วโดยสาร
มีเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วจำนวนมากใน สถานีขนส่ง ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ที่ทางเข้า มีหลายเส้นทางที่เคาน์เตอร์ ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วรถประจำทาง หรือตั๋วโดยสารรถตู้ได้จากเคาน์เตอร์

แลกสกุลเงินต่างประเทศ และศูนย์บริการข้อมูล
มีเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสำนักงานข้อมูลในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ดังนั้นนักเดินทางที่ต้องการเดินทางไป กัมพูชา จากสถานีขนส่งจังหวัดตราด สามารถแลกเปลี่ยนเงิน สำหรับ เรียล หรือดอลลาร์ ของกัมพูชา ได้ที่นี้ และสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมในสำนักงานได้ ซึ่งสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น

ห้องสุขา
มีห้องน้ำ ซึ่งอยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์แลกเงิน และสำนักงานบริการข้อมูล ห้องสุขาในสถานีรถบัสเปิดให้บริการแก่สาธารณชนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

พื้นที่รอ สำหรับผู้โดยสาร
มีพื้นที่รอรถประจำทางอยู่ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด คุณสามารถหาพื้นที่รอรถบัส ที่ด้านหน้าของเคาน์เตอร์และที่ชานชาลารถประจำทาง

ชานชาลา รถบัส, รถตู้ และรถสองแถว
รถประจำทาง, รถตู้ และรถสองแถว จะมีทั้งหมดสองด้าน รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับของผู้โดยสาร ณ บริเวณดังกล่าวอีกด้วย

ส่งคำชมเชย :