Review Rongnam Jabung

Nicky Richy
2019-04-27 15:33:33

“ร่องน้ำจาบัง” เป็นร่องน้ำซึ่งไหลผ่านระหว่าง “เกาะจาบัง” มีปะการังเจ็ดสี ขอแนะนำให้สวมเสื้อชูชีพอย่างแน่นหนา และเกาะเชือกที่เจ้าหน้าที่ได้ทำไว้ เพราะน้ำไหลแรงมาก

Send compliment :