รีวิว อาร์ทบ็อกซ์ รีเบล @จตุจักร

พัชราภรณ์ วิเศษพันธ์
2019-06-14 15:57:05

สถานที่น่าเดินชิวมาก เสื้อผ้าอาหารคือดี มีร้านแปลกๆ เยอะ เหมาะกับสายอาร์ทมาก ที่สำคัญอยู่ใกล้บ้านเลยไปได้บ่อยๆ

ส่งคำชมเชย :