Review Wat Panya Nantaram

อำนาจ ชัยสุข
2019-10-28 08:47:56

#รีวิว #วัดปัญญานันทาราม

อยู่ที่ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
เป็นวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์
เป็นผู้ก่อตั้งและสร้างขึ้น...
.

สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น
คือ เจดีย์พุทธคยาจำลองถอดแบบมาจากประเทศอินเดีย
และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญ คือ ภาพปริศนาธรรมแบบ 3 มิติ
.
ที่สำคัญเข้าชมฟรีนะครับ...
.
วัดกำลังก่อสร้างไปสมทบบุญกันได้นะครับ

Send compliment :