รูปภาพ - วัดปัญญานันทาราม โดย อำนาจ ชัยสุข

เจดีย์พุทธคยาจำลองถอดแบบมาจากประเทศอินเดีย

แสดงความคิดเห็น

รายละเอียดรูป

เพิ่มรูป เมื่อ 2019-10-28 08:47:56